Velkommen til Drammen takstsenter

Drammen Takstsenter AS ble etablert i 2006. Per i dag er vi en av de største takseringselskapene i Buskerud, der vi setter fagkunnskap og kvalitet høyt, vi er et takseringselskap der vi har takstmenn / bygningsingeniører som spesialiserer seg innen sitt område, slik at du skal være trygg på at vi sender rett mann på jobben. Vi utfører alle oppdrag innen kontroll, tilstand, taksering av bolig, fritidsbolig eller næringseiendom. Vi utfører også byggelånsoppfølging, overtagelse / 1års kontroll, vedlikeholdsplan, servicehefte.

Våre takstmenn har lang erfaring fra bransjen. Vi har en bakgrunn som byggmestere. Den lange erfaringen vi har fått gjennom flere år i bygg bransjen skal komme kunden til gode. Vi bruker den erfaringen vi har opparbeidet i takseringsoppdragene vi utfører. Vi skal bruke erfaringen til å gjøre gode faglige vurderinger i henhold til faglige standarder. Vi ønsker å levere tjenester av høy kvalitet for våre oppdragsgivere. Takseringen skal være basert på grundige undersøkelser, dette skal gi grunnlaget til nøyaktige rapporter av høy kvalitet.

Boligtaksering

– Tilstandsrapport
– Takst bolig, fritidseiendom
– Forhåndstakst

Næring

– Takst
– Tilstand
– Due Dilligens

Skade

– Skadetakst
– Reklamasjon
– Skjønn

Bygningskontroll

– Byggelånsoppfølging
– Overtagelse
– 1 års befaring
– Vedlikeholdsplan / Boligservice

Landbrukstakst

– Verdivurdering

Droneinspeksjon

– Vi tilbyr visuell inspeksjon til alle våre tjenester

Våre tjenester

Vi har delt opp tjenestene våres i fire kategorier,
-boligtaksering med 3 underliggende kategorier som er tilstandsrapport bolig – fritid, Verditakst bolig-fritidseiendom, forhåndstakst.
-Næringstakst for private/offentlige næringseiendommer, næringstomter, landbruk og vi utfører Due Dilligens på næringseiendom.
-Skade som omhandler all type skadetakst, skjønn, reklamasjonstakst
-Bygningskontroll som omhandler byggelånsoppfølging, overtagelse, 1 års befaring, vedlikeholdsplan og Boligservice.

Verdi- og lånetakst

Boligservice

Byggelånsoppfølging

Næringstakst

Tilstandsrapport

Reklamasjonstakst

Boligsalgsrapport

Skadevurdering

Bygningskontroll

Landbrukstakst

Droneinspeksjon

Flere områder

Samarbeidspartnere

Vi samarbeider med en rekke advokatkontorer, banker, eiendomsmeglere og forsikringsselskaper.

Selskap under etablering

Har du et ønske om å være med og bygge opp din egen bedrift /takstkontor og du mener og ha de rette forutsetninger for dette, ta kontakt post@drammentakst.no

Vi har ordretilgang, rutiner og systemer som gjør hverdagen litt enklere for den utførende takstmann/kvinne.

Området Ringerike betjenes fra kontoret i Drammen.

KONTAKT OSS

Drammen Takstenter AS

Adresse
Vårveien 22, 3024 Drammen

Åpningstider
Mandag – fredag: 08:00 – 16:00

(skulle det haste! ring og jeg svarer så fort jeg kan)

• Buskeruds største takstfirma med egne ansatte takstmenn.
• Dekker nesten hele Buskerud, deler av Vestfold og Asker/Bærum.
• Totalleverandør av tjenester innen all type takseringstjenester og bygningskontroll.
• Kundene er alt fra eiendomsmeglere og forsikringsselskaper til private huseiere, kommuner og bedrifter.
• Uavhengige kontrollører som ikke har økonomisk vinning ved eventuell skadeutbedring
• Lett tilgjengelig administrasjon hvor du enkelt kan få svar på spørsmål eller bestille rapporter via telefon eller web.

Telefon: 32200090
E-post: post@drammentakst.no

Følg oss på Facebook

    Last opp filer/bilder her: