Velkommen til

Drammen Takstsenter As

Din takstmann i Drammen og omegn

Drammen Takstsenter AS ble etablert i 2006. Per i dag er vi en av de største takseringselskapene i Buskerud. Som takstmann setter vi fagkunnskap og kvalitet høyt, og er et takseringselskap med takstmenn/bygningsingeniører som spesialister innenfor sitt område. På denne måten er du trygg på at vi sender rett takstmann på jobben. Vi utfører alle oppdrag innen kontroll, tilstand, taksering av bolig, fritidsbolig eller næringseiendom samt at vi også utfører byggelånsoppfølging, overtagelse/ettårskontroll, vedlikeholdsplan og utarbeidelse av servicehefte.

Hos oss får du en takstmann med lang erfaring fra bransjen og med byggefaglig bakgrunn. Våre takstmenn har nemlig bakgrunn som byggmestere. Den lange erfaringen vi har fått gjennom flere år i byggebransjen kommer deg som kunde til gode. Erfaringen vi har opparbeidet over mange år tar vi med oss inn i takseringsoppdragene vi utfører. Vi skal bruke erfaringen til å gjøre gode faglige vurderinger i henhold til faglige standarder. Våre tjenester skal være av høy kvalitet for deg som vår oppdragsgiver. Takseringen baseres på grundige undersøkelser og dette gir grunnlaget til nøyaktige rapporter.

Boligtaksering

– Tilstandsrapport
– Takst bolig, fritidseiendom
– Forhåndstakst

Næring

– Takst
– Tilstand
– Due Dilligens

Skade

– Skadetakst
– Reklamasjon
– Skjønn

Bygningskontroll

– Byggelånsoppfølging
– Overtagelse
– 1 års befaring
– Vedlikeholdsplan / Boligservice

Landbrukstakst

– Verdivurdering

Droneinspeksjon

– Vi tilbyr visuell inspeksjon til alle våre tjenester

VÅRE TJENESTER

VÅRE TJENESTER

Vi har delt opp tjenestene våres i fire kategorier,
-boligtaksering med 3 underliggende kategorier som er tilstandsrapport bolig – fritid, Verditakst bolig-fritidseiendom, forhåndstakst.
-Næringstakst for private/offentlige næringseiendommer, næringstomter, landbruk og vi utfører Due Dilligens på næringseiendom.
-Skade som omhandler all type skadetakst, skjønn, reklamasjonstakst
-Bygningskontroll som omhandler byggelånsoppfølging, overtagelse, 1 års befaring, vedlikeholdsplan og Boligservice.

VÅRE TJENESTER

Flere områder

SAMARBEIDSPARTNERE

Vi samarbeider med en rekke advokatkontorer, banker, eiendomsmeglere og forsikringsselskaper.

SELSKAP UNDER ETABLERING

Har du et ønske om å være med og bygge opp din egen bedrift /takstkontor og du mener og ha de rette forutsetninger for dette, ta kontakt post@drammentakst.no

Vi har ordretilgang, rutiner og systemer som gjør hverdagen litt enklere for den utførende takstmann/kvinne.

Området Ringerike betjenes fra kontoret i Drammen.

Kontakt oss

Drammen Takstsenter As

Adresse
Vårveien 22, 3024 Drammen

Åpningstider
Mandag – fredag: 08:00 – 16:00

(skulle det haste! ring og jeg svarer så fort jeg kan)

• Buskeruds største takstfirma med egne ansatte takstmenn.
• Dekker nesten hele Buskerud, deler av Vestfold og Asker/Bærum.
• Totalleverandør av tjenester innen all type takseringstjenester og bygningskontroll.
• Kundene er alt fra eiendomsmeglere og forsikringsselskaper til private huseiere, kommuner og bedrifter.
• Uavhengige kontrollører som ikke har økonomisk vinning ved eventuell skadeutbedring
• Lett tilgjengelig administrasjon hvor du enkelt kan få svar på spørsmål eller bestille rapporter via telefon eller web.