Landbrukstakst

LANDBRUKSTAKST

Driver du landbruk i dag og skal melde om eierskifte i familien, selge eller ta opp lån? Da kan vi hjelpe deg. Landbrukstakst er en verdivurdering av landbrukseiendom og baseres på eiendommens bestanddeler. En verdivurdering er nyttig for ulike som formål, som eierskifte, salg og lån.

Vi i Drammen Takstsenter As vet at hver eiendom er forskjellig, både i bygningsmasse og kompleksitet i drift, og må derfor vurderes med forskjellige metoder. Grunnen til dette er fordi jord og skogsbruksareal bruker bruksverdi eller avkastningsverdi, mens bygninger beregnes på nedskrevet kostnadsverdi.

Ved salg som trenger konsesjonsbehandlig eller ved opptak av lån er det konsesjonsloven og rundskriv fra landbruks og matdepartementet, sammen med markedsverdi som styrer verdivurderingen.

Uansett hva deres formål med verdisetting av landbrukseiendommer skulle være kommer en grundig verdivurdering godt med for eiendommens muligheter for avkastning, bruksverdi og eiendommens bostedsverdi.

Kontakt oss