Tjenester

Boligtaksering

– Tilstandsrapport
– Takst bolig, fritidseiendom
– Forhåndstakst

Næring

– Takst
– Tilstand
– Due Dilligens

Skade

– Skadetakst
– Reklamasjon
– Skjønn

Bygningskontroll

– Byggelånsoppfølging
– Overtagelse
– 1 års befaring
– Vedlikeholdsplan / Boligservice

Landbrukstakst

– Verdivurdering

Droneinspeksjon

– Vi tilbyr visuell inspeksjon til alle våre tjenester

VÅRE TJENESTER

VÅRE TJENESTER

Vi har delt opp tjenestene våre i seks kategorier,
-boligtaksering med tre underliggende kategorier som er tilstandsrapport bolig – fritid, Verditakst bolig-fritidseiendom, forhåndstakst.
-Næringstakst for private/offentlige næringseiendommer, næringstomter, landbruk og vi utfører Due Dilligens på næringseiendom.
-Skade som omhandler all type skadetakst, skjønn, reklamasjonstakst
-Bygningskontroll som omhandler byggelånsoppfølging, overtagelse, 1 års befaring, vedlikeholdsplan og Boligservice.
-Energirådgivning og energimåling
-3D-scanning.

VÅRE TJENESTER

SAMARBEIDSPARTNERE

Vi samarbeider med en rekke advokatkontorer, banker, eiendomsmeglere og forsikringsselskaper.

Kontakt oss

Drammen Takstsenter As

Adresse
Vårveien 22, 3024 Drammen

Åpningstider
Mandag – fredag: 08:00 – 16:00

(skulle det haste! ring og jeg svarer så fort jeg kan)

• Buskeruds største takstfirma med egne ansatte takstmenn.
• Dekker nesten hele Buskerud, deler av Vestfold og Asker/Bærum.
• Totalleverandør av tjenester innen all type takseringstjenester og bygningskontroll.
• Kundene er alt fra eiendomsmeglere og forsikringsselskaper til private huseiere, kommuner og bedrifter.
• Uavhengige kontrollører som ikke har økonomisk vinning ved eventuell skadeutbedring
• Lett tilgjengelig administrasjon hvor du enkelt kan få svar på spørsmål eller bestille rapporter via telefon eller web.