Boligtaksering

VERDI- OG LÅNETAKST

Enebolig, leiligheter, fritidsbolig og byggetomter.

Verdi- og lånetakst benyttes som oftest i hånd med låneopptak eller refinansiering av eksisterende lån der eiendommen stilles som sikkerhet. Andre vanlige bruksområder er ved skifte og arv, samt i forbindelse med omsetning av eiendom.

En verditakst vil også være gyldig dokumentasjon ovenfor likningsmyndighetene dersom du mener det er grunnlag for å sette ned likningsverdien på eiendommen din. Merk deg at en verdi- og lånetakst ikke er en boligsalgsrapport eller en tilstandsrapport. Selgers egenerklæring inngår som del av verdi- og lånetaksten.

BOLIGSERVICE

Alle har service på bilen sin, men har du service på boligen din? Hvis ikke boligen din er i forskriftsmessig god stand så kan dyreste bli å reparer skadene om uhellet er ute.

Vi ser at det er dessverre færre mennesker i dag som har kunnskap om boligen  sin er i teknisk forskriftsmessig god stand og hva sin innboforsikring dekker. Derfor har vi opprettet en helt ny tjeneste som heter boligservice.

Når vi utfører en boligservice så går vi nøye over boligen og ser på hva som burde utbedres og vedlikeholdes slik at du forhindrer ytterligere skader på din boligen.

Kontakt oss