Næringstakst

NÆRINGSTAKST

Private nærings eiendommer, offentlig, næringstomter, landbruk.

Taksering av næringseiendom er noe forskjellig fra taksering av boligeiendom, da avkastningen som eiendommen gir er vesentlig for selve verdifastsettelsen. Taksering av næringseiendom er i større grad knyttet opp til leieinntekter, leiekontrakter, kapasitet i markedet, alternativt bruk osv.

Taksering av næringseiendom skjer i samarbeid med kjøper/selger. Vi har lang erfaring og kjenner markedet meget godt, spesielt i Drammen/Omegn.

Kontakt oss