Skadetaksering

SKADESKJØNN

Skadeskjønn eller skjønn benyttes ved større og omfattende byggeskader.

Skadelidte og forsikringsselskapet velger hver sin objektive takstmann/fagkyndig. Denne oppgjørsformen står skrevet i forsikringsvilkårene.

  • Takstmenn/fagkyndig, skadelidte og forsikringsselskapets representant møtes for «setting av skjønnet», gjennomgang av oppgaven osv.
  • Det foretas befaring i den skadde bygning, hvor skjønnsmenn/fagkyndig registrerer oppbygning og skade.
  • Skjønnmennene lager et skjønnsdokument med beskrivelse av skadet bygning og verdiberegninger.

TILSTANDSRAPPORT

Drammen Takstsenter AS utfører tilstandsrapport i Drammen og omegn.

Ved kjøp eller salg av fast eiendom (enebolig, leilighet, næringseiendom o.l.) eksisterer det bare unntaksvis en grundig teknisk gjennomgang og vurdering av eiendommen. Vi snakker her om en komplett tilstandsrapport for fast eiendom.

Rapporten omfatter foruten Eiendomsdata, også en Teknisk verdiberegning. Eiendomsdataene – opplysninger om eiendommens betegnelse, utnyttelse, disponering, arealer, adresse, forsikringsforhold og tomtens beskaffenhet, samt en teknisk vurdering av bygningsmassen.

REKLAMASJON

Vi tar for oss reklamasjonstakst ved nybygg og kjøp og salg av bolig. Reklamasjon på bolig kommer ofte frem ved kjøp og salg av bolig. Har dere vært uheldige og kjøpt en bolig som det viser seg at det er en feil på?

Våre takstmenn er byggmestere i bunnen og i tillegg utfører vi alle våre rapporter i henhold til  Norges Takseringsforbund. Ved en reklamasjon går vi grundig i gjennom boligens tekstirske forstand og påser at håndverkerne som tidligere har vert involvert har utført jobben sin etter bestemmelser i Plan- og bygningslove, gjeldene regler, forskrifter, samt dokumentasjon fra håndverkerne og tidligere takstmenn for å se om det er en grunn til reklamasjon og eventuelt bygge en sak.

SKADEVURDERING

Har du oppdaget en skade på boligen eller eiendommen?  Når du får skade på eiendom, er det viktig å sikre et profesjonelt grunnlag for erstatningen. Vi er medlem av Norges Takseringsforbund  og  har spesialisert oss innen skadevurdering av eiendom.

Våre skadetakstmenn er vant til å møte kundene i situasjoner som kan oppleves dramatiske. Kunden har ofte sterke følelser i forbindelse med verdier som står på spill. I slike situasjoner blir en takstmanns rolle en uavhengig tredjepart en viktig part for skadelidte og riktig oppgjør og reparasjon.

Etter at takstmannen har tatt en grundig skadevurdering av eiendommer er det forsikringselskapet som tar seg av saken.  Ved spesielt kompliserte saker, får våre takstmenn oppgaven med å følge opp saken.

Kontakt oss