Bygningskontroll

BYGNINGSKONTROLL

En bygningskontroll er en uavhengig tredjepart hvor en takstmann går over bygningen før den overleveres fra byggherre til eier. Her sjekker vi om byggeprosessen og håndverkerne har fulgt Norsk Standard (NS) og Teknisk Forskrift (TEK)  og «minstekravet» til kvalitet og utførelse som må oppfylles ved enhver byggeprosess.

TILSTANDSRAPPORT

Drammen Takstsenter AS utfører tilstandsrapport i Drammen og omegn.

Ved kjøp eller salg av fast eiendom (enebolig, leilighet, næringseiendom o.l.) eksisterer det bare unntaksvis en grundig teknisk gjennomgang og vurdering av eiendommen. Vi snakker her om en komplett tilstandsrapport for fast eiendom.

Rapporten omfatter foruten Eiendomsdata, også en Teknisk verdiberegning. Eiendomsdataene – opplysninger om eiendommens betegnelse, utnyttelse, disponering, arealer, adresse, forsikringsforhold og tomtens beskaffenhet, samt en teknisk vurdering av bygningsmassen.

BOLIGSALGSRAPPORT

Boligsalgsrapporten gir trygghet til både kjøper og selger ved eier skifte.

Boligsalgrapporten bygger på en grundig gjennomgang av eiendommen.  Rapporten gir omfattende informasjon om  eiendommens tilstanden. Ved et eierskifte oppstår det ofte uenigheter mellom kjøper og selger. Men en boligsalgrapport kan misforståelser unngås, og uenigheter forebygges. Våre Takstmannen går grundig over eiendommen og følger en detaljert liste, hvor vi deretter vurderer behovet for reparasjoner, fornyelse og vedlikehold av eiendommens verdi.

BYGGELÅNSOPPFØLGING

Drammen Takstsenter AS utfører tilstandsrapport i Drammen og omegn.

Ved kjøp eller salg av fast eiendom (enebolig, leilighet, næringseiendom o.l.) eksisterer det bare unntaksvis en grundig teknisk gjennomgang og vurdering av eiendommen. Vi snakker her om en komplett tilstandsrapport for fast eiendom.

Rapporten omfatter foruten Eiendomsdata, også en Teknisk verdiberegning. Eiendomsdataene – opplysninger om eiendommens betegnelse, utnyttelse, disponering, arealer, adresse, forsikringsforhold og tomtens beskaffenhet, samt en teknisk vurdering av bygningsmassen.

Kontakt oss